post

Ardey u fariistay imtixaanka deeqda waxbarashada dibedda

More than 350 students sit to compete for scholarships.