Waaxda Shaqaalaha

Waaxda Shaqaalaha waxay mas’uul uga tahay Wasaaradda arrimaha la xiriira maamulka iyo horumarinta shaqaalaha. Mas’uuliyadaha Waaxda waxaa ka mid ah:

  • Inay hayaan, isla markaana ay mar kastaba cusbooneysiiyaan xogta shaqaalaha ka howlgala Wasaaradda.
  • Inay ka shaqeeyaan arrimaha la xiriira dallacsiinta, beddelka, tababarka, fasaxyada shaqaalaha, iwm.
  • Inay qorsheyso, isla markaana maamusho arrimaha la xiriira baahida shaqaale ee Wasaaradda, qaab-dhismeedka Wasaaradda, iyo wax-ku-kordhinta adeegyada shaqaalaha.
  • Inay maamulaan arrimaha heshiisyada, xafiis-ku-qorista xafiiska, fasaxyada, mushaaraadka, adeegyada gaarka u ah xilka iyo horumarka xirfadeed ee uu shaqaaluhu sameynayo.
  • Iyadoo kaashaneysa Waaxda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah, waxay qorsheyneysaa, isla markaana maamuleysaa tababarrada Wasaaradda, koorsooyinka khasabka ah, iyo imtixaannada Wasaaradda.
  • Inay wax ka qabtaan arrimaha la xiriira daryeelka iyo cabashooyinka shaqaalaha.
  • Inay maamulaan arrimaha la xiriira anshax-marinta shaqaalaha iyo qiimeynta waxqabadka shaqaalaha ee sanadlaha ah.